PERSONDATAPOLITIK

Virksomheden Lillebælt Camping (herefter benævnt ”virksomheden”), cvr.no. 31 65 75 98, Lillebæltvej 4, Fynshav, 6440 Augustenborg, forholder sig i dette dokument til kravene som dataansvarlige jf. Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Når du som gæst har valgt vores campingplads, har vi behov for at behandle dine personoplysninger for at kunne udføre registreringsopgaven.

Vi har udarbejdet en persondatapolitik, som giver dig et overblik over, hvorfor vi indsamler oplysningerne, og hvad vi bruger dem til.

Behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler udelukkende de personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med check-in til registrering af dit ophold på campingpladsen.

For at kunne give dig den bedste service næste gang du besøger os, så tillader vi, at gemme dine oplysninger i vores system i 5 år, hvorefter de bliver slettet. Hvis du ikke ønsker, at vi skal gennem dine oplysninger, så skal du blot meddele os dette, når du rejser hjem. Oplysningerne bliver gemt sikkert i vores IT-system

Oplysningerne er en nødvendighed for at kunne udføre opgaven.

Vi gør brug af følgende personoplysninger:

  • For- og efternavn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Opbevaring / sletning af personoplysninger:

Alle oplysninger, som ikke har nogen relevans, slettes/makuleres omgående.

Der vil være bilag i forbindelse med udført arbejde indeholdende personoplysninger, som opbevares i 5 år jf. bogføringsloven samt i forhold til eventuelle garantispørgsmål.

Videregivelse af dine personoplysninger til tredje person:

Virksomheden videregiver eller sælger ikke personlige oplysninger.

Virksomheden videregiver dine personoplysninger til virksomhedens revisor, der betegnes som ekstern databehandler. Databehandlernes behandling af dine oplysninger er baseret på virksomhedens instrukser og i overensstemmelse med virksomhedens privatlivspolitik. Virksomheden har som sikkerhed herfor sikret sig en databehandleraftale med eksterne partnere.

Persondatasikkerhed:

Virksomheden gør sit yderste for at sikre alle registrerede personoplysninger bedst muligt.

Virksomhedens IT-systemer er alle udstyret med antivirusprogrammer, ligesom der tages backup af virksomhedens personoplysninger.

Kun de dataansvarlige eller administrativt ansvarlige har adgang til personoplysningerne.

De dataansvarlige er alle bekendt med, at de er forpligtet til at anmelde betydelige sikkerhedsbrud til Datatilsynet indenfor 72 timer via virk.dk.

Dataansvarlig hos Lillebælt Camping

Jens Kæstel

[email protected]

Den registreredes rettigheder efter persondataforordningen:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§ 28 og 29)
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
  • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37).
  • Jeg er bekendt med, at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk
  • Den registrerede har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet – (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet

Fynshav, den 05.02.2020

Jens Kæstel