Faciliteter

I har adgang til alle vores faciliteter døgnet rundt. Dog er toiletbygningerne selvfølgelig lukket i forbindelse med rengøring.

Nederste toiletbygning er lukket i tidsrummet 10.30 – 11.45, her kan den øverste bygning benyttes.

Øverste toiletbygning  er lukket i tidsrummet 11.45 – 13.00, her kan den nederste bygning benyttes.

Alle vores bygninger rengøres dagligt i ovennævnte tidsrum.

Affaldssortering forefindes ved siden af informationsbygningen.

Møntvaskeri og køkken forefindes ved den øverste toiletbygning.